Dzień 12 września, rocznica bitwy pod Wiedniem (1683), w której wojska sprzymierzone pod dowództwem Jana III Sobieskiego pokonały oblegającą stolicę Austrii armię wezyra Kara Mustafy to szczególna okazja do wspomnienia postaci tego wybitnego władcy – patrona naszej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Poniższa prezentacja przypomni Wam kilka faktów i ciekawostek z jego bogatego życia.

jan-iii-sobieski

Jan III Sobieski