Bez tytułu

Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

Złożony przez nas w ubiegłym roku wniosek projektowy został zaakceptowany i nasza szkoła otrzymała grant na realizację 2-letniego projektu w ramach programu Erasmus +. Projekt nosi tytuł „Zjednoczeni w Europie” i będzie realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, Akcja „Partnerskie Projekty Szkół”.

Co to jest program Erasmus+?

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Po więcej informacji warto zajrzeć na stronę Erasmus+

Jakie szkoły wezmą udział w naszym projekcie?

Koordynator: Tilemannschule, Limburg, Niemcy

Partnerzy:

 1. Agrupamento de Escolas Miguel Torga, Monte Abraão, Portugalia
 2. ITES Don Luigi Sturzo, Bagheria, Włochy
 3. Colaiste Choilm Tullamore, Tullamore, Irlandia
 4. IES Music Martin i Soler, Mislata, Hiszpania
 5. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Kraków, Polska

mapa

Kogo zapraszamy do projektu?

Uczniów w wieku 14-17 lat, uczących się języka francuskiego, gotowych zaangażować się w tym i kolejnym roku szkolnym.

Jakie są cele projektu?

 • odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego,
 • stworzenie sytuacji dla komunikacji w języku obcym w jego użyciu codziennym i naukowym,
 • rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności, inicjatywy i otwartości na innych.

Co konkretnie będziemy robić?

 • W każdej szkole powstanie 25-osobowa osobowa grupa uczniów, która podejmie działania projektowe.
 • Będziemy kolejno realizować następujące tematy:
  • młodzież w Europie (porównanie systemów szkolnych, kultura młodzieżowa),
  • różnorodność dziedzictwa kulturowego (zabytki),
  • różnorodność kulinarna, tradycyjne sporty (gastronomia, produkty lokalne),
  • solidarność europejska (idea równości i solidarności),
  • ważne wydarzenia historyczne w historii Europy i naszych krajów,
  • różnorodność językowa i kulturowa Europejczyków.
 • Każda szkoła odpowiada za jeden temat. Tematy realizujemy po kolei. Odpowiedzialna szkoła zadaje wszystkim zadanie, które pozostali wykonują, po czym spotykamy się na tydzień w tej szkole i podsumowujemy działania. Następnie kolejna szkoła robi to samo i tak przez dwa lata.
 • Na spotkanie zagraniczne zawsze wyjedzie 5 uczniów z każdej szkoły, my przyjmiemy gości w marcu 2020. Oznacza to, że z 25-osobowej grupy każdy raz wyjedzie oraz raz przyjmie gościa w swoim domu.
 • Spotkania grupy w naszej szkole będą się odbywać raz w miesiącu.

Ile kosztuje udział w projekcie?

Nic. Nasz projekt otrzymał dofinansowanie z programu Erasmus +, dlatego działania projektowe będą bezpłatne dla uczestników.

Do kogo można się zgłaszać?

Zgłoszenia przyjmują panie: Katarzyna Jokes, Jolanta Rey, Elżbieta Brzozowska-Trojnar i Justyna Pychowska-Sroka.