Informacje ogólne

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części:

 •  humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie;
 •  matematyczno – przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;
 •  z języka obcego nowożytnego.

Wyniki egzaminu są wyrażane w skali procentowej i skali centylowej dla zadań z zakresu:

 • języka polskiego;
 • historii i wiedzy o społeczeństwie;
 • matematyki;
 • przedmiotów przyrodniczych – biologii, geografii, fizyki, chemii;
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
 • języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym, jeżeli uczeń przystępował do części trzeciej na poziomie rozszerzonym.

Wynik egzaminu podany na zaświadczeniu zostanie zapisany jako:

 • wynik procentowy, czyli odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający uzyskał za zadania mierzące wiadomości i umiejętności z danego zakresu, – np. zdający otrzymał 23 punkty spośród 30 możliwych do zdobycia, to jego wynik procentowy będzie równy 77,
 • wynik centylowy, czyli odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakres taki sam wynik lub niższy od zdającego – np. zdający, którego wynik centylowy wynosi 89, dowie się, że 89% wszystkich gimnazjalistów uzyskało wynik taki sam jak on lub niższy, a 11% gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy.

 Harmonogram egzaminu gimnazjalnego 2019

egzamin gimnazjalny terminy 2019

Termin ogłoszenia wyników egzaminu gimnazjalnego – 14 czerwca 2019 r.

Ciekawe linki:

Egzamin Gimnazjalny 2019 – prezentacja – kompendium wiedzy o egzaminie

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Arkusze z lat ubiegłych z rozwiązaniami na stronie CKE – znakomity materiał treningowy!