Oto lista linków do strony Kuratorium Oświaty w Krakowie, na której znajduje się wykaz oraz opis wymagań do konkursów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2018/19. Zapraszamy do zapoznania się z tą ofertą, a chętnych do udziału w konkursach i turniejach uczniów prosimy o kontakt z nauczycielami przedmiotów.

Powodzenia!

Konkursy przedmiotowe dla szkół podstawowych

Konkursy przedmiotowe dla gimnazjum

Konkursy tematyczne dla szkół podstawowych

Konkursy tematyczne dla gimnazjum

Konkursy i turnieje

Olimpiady