Dziś miała miejsce konferencja „Rola szkoły i jej partnerów w nauczaniu języka francuskiego jako próba odpowiedzi na zapotrzebowania rynku pracy” zorganizowana przez Konsula Generalnego Republiki Francuskiej oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie. Naszą szkołę reprezentowali pani Dyrektor Lidia Kapała oraz pan Mariusz Krysa, Koordynator sekcji dwujęzycznej z językiem francuskim. Konferencję otworzyli: pan Frédéric de Touchet, Konsul generalny Francji i Dyrektor Instytutu Francuskiego w Krakowie, pani Katarzyna Król, zastępca Prezydenta Miasta Krakowa,  pani Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty. W drugim panelu dyskusyjnym głos zabrała pani Dyrektor Lidia Kapała, przestawiając charakterystykę naszej szkoły, nauczania dwujęzycznego, matury dwujęzycznej i przełożenia naszej pracy na kariery zawodowe absolwentów.

program_konferencji