Administrator Danych Osobowych:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Agnieszka Sowa
e-mail: inspektor5@mjo.krakow.pl

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.