Nauczyciele

 Język polski

mgr Katarzyna Bomba
mgr Agnieszka Krzan
mgr Ewa Łażewska
mgr Elwira Sobczyk

Język angielski
mgr Urszula Dereń
mgr Anna Iwaniec
mgr Marek Suder

Język francuski
mgr Agnieszka Augustynowicz
mgr Elżbieta Brzozowska – Trojnar
mgr Grażyna Curyło
mgr Mariusz Krysa
mgr Justyna Pychowska-Sroka

Język niemiecki

mgr Celina Sopata

Język hiszpański

mgr Anika Martyniak

Historia
mgr Katarzyna Jokeš
mgr Jolanta Rey

Wiedza o społeczeństwie
mgr Barbara Żwirek

Biologia
mgr Anna Pamuła
mgr Jolanta Skoczylas

Geografia

mgr Anna Gibska
mgr Helena Wozowicz
mgr Barbara Żwirek

Matematyka
mgr Lesława Czarcińska
mgr Katarzyna Lenart
mgr Jolanta Wydra-Horwat

Fizyka

mgr Marek Turaj

Chemia
mgr Monika Łazarska – Grabka

Informatyka

mgr Dariusz Sarzyński

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Jolanta Skoczylas

Sztuka, Zajęcia artystyczne

mgr Maja Wolska – Stec

Muzyka

Katarzyna Jaworska – Wilk

Wychowanie fizyczne

mgr Leszek Batko
mgr Piotr Chmiel
mgr Jan Cyniewski
mgr Małgorzata Felis
mgr Edyta Stefańska

Religia

mgr Sabina Knecht

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Barbara Żwirek

Pedagog

mgr Ewa Dybowicz

Biblioteka
mgr Wiesława Adamczyk
mgr Elwira Sobczyk