Nauczyciele

Język polski
mgr Katarzyna Bomba
mgr Ewa Łażewska
mgr Ewa Pych
mgr Elwira Sobczyk
 .

Język angielski
mgr Urszula Dereń
mgr Anna Iwaniec
mgr Marek Suder
mgr Ewa Żądło

Język francuski
mgr Elżbieta Brzozowska – Trojnar
mgr Ewa Konsek
mgr Mariusz Krysa
mgr Justyna Pychowska-Sroka

Język niemiecki
mgr Celina Sopata

Język hiszpański
mgr Anika Martyniak

Historia
mgr Katarzyna Jokeš
mgr Jolanta Rey

Wiedza o społeczeństwie
mgr Barbara Żwirek

Biologia
mgr Anna Pamuła
mgr Jolanta Skoczylas

Geografia
mgr Anna Gibska
mgr Barbara Żwirek

Matematyka
mgr Urszula Adamska
mgr Lesława Czarcińska
mgr Katarzyna Lenart
mgr Marian Golec

Fizyka
mgr Marek Turaj

Chemia
mgr Monika Łazarska – Grabka

Informatyka
mgr Ryszard Biesiada

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Barbara Durmała

Sztuka, Zajęcia artystyczne
mgr Maja Wolska – Stec

Zajęcia techniczne
Katarzyna Obara

Muzyka
Katarzyna Jaworska – Wilk

Wychowanie fizyczne
mgr Leszek Batko
mgr Jan Cyniewski
mgr Małgorzata Felis
mgr Edyta Stefańska

Religia
mgr Sabina Knecht-Macior
mgr Łukasz Dębski

Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Barbara Żwirek

Pedagog
mgr Lucyna Geringer

Psycholog
mgr Ewa Dybowicz

Biblioteka
mgr Wiesława Adamczyk