Nauczyciele

Język polski
mgr Katarzyna Bomba
mgr Ewa Łażewska
mgr Elwira Sobczyk
mgr Agnieszka Krzan
 .

Język angielski
mgr Urszula Dereń
mgr Anna Iwaniec
mgr Marek Suder
mgr Joanna Wojciechowska-Hartopp

Język francuski
mgr Elżbieta Brzozowska – Trojnar
mgr Ewa Konsek
mgr Mariusz Krysa
mgr Justyna Pychowska-Sroka

Język niemiecki
mgr Celina Sopata

Język hiszpański
mgr Anika Martyniak

Historia
mgr Katarzyna Jokeš

Wiedza o społeczeństwie
mgr Barbara Żwirek

Biologia
mgr Anna Pamuła
mgr Jolanta Skoczylas

Geografia
mgr Anna Gibska
mgr Barbara Żwirek

Matematyka
mgr Lesława Czarcińska
mgr Jolanta Kardyś
mgr Danuta Kiełb

Fizyka
mgr Marek Turaj

Chemia
mgr Monika Łazarska – Grabka

Informatyka
mgr Dariusz Sarzyński

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Barbara Durmała

Sztuka, Zajęcia artystyczne
mgr Maja Wolska – Stec

Zajęcia techniczne
Katarzyna Obara

Muzyka
Katarzyna Jaworska – Wilk

Wychowanie fizyczne
mgr Leszek Batko
mgr Małgorzata Felis
mgr Edyta Stefańska

Religia

Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Barbara Żwirek

Psycholog, Doradca zawodowy
mgr Ewa Dybowicz

Biblioteka
mgr Wiesława Adamczyk