Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca: p. Agata Czepiec

Zastępca przewodniczącej: p. Barbara Chwalińska

Skarbnik: p. Joanna Pelczar

Komisja Rewizyjna

p. Anna Hadyniak-Pogwizda – przewodnicząca

p. Anna Pietrzyk

Numer konta Rady Rodziców:

31 1020 2892 0000 5102 0015 5630

Adres poczty elektronicznej:

radarodzicowzso7@o2.pl