Numer konta Rady Rodziców:
31 1020 2892 0000 5102 0015 5630

e – mail: radarodzicowzs7@gmail.com


Prezydium Rady Rodziców

                                  Przewodnicząca: Agata Czepiec

                                        Z-ca: Barbara Chwalińska

                                       Skarbnik: Joanna Pelczar

 

Komisja Rewizyjna

ANNA HADYNIAK – POGWIZDA – przewodnicząca
ANNA PIETRZYK

 


..