logo 1

Zapraszamy dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej z obowiązkowym językiem angielskim i z drugim nadobowiązkowym językiem francuskim.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 35 znajduje się w spokojnych i pięknych Bronowicach na terenie dzielnicy Kraków-Krowodrza.

Szkoła jest bezpieczna i przyjazna, dobrze wyposażona (nowoczesne tablice multimedialne).

Stołowka szkolna serwuje pyszne obiady.

Serdecznie zapraszamy!

Terminarz rekrutacji:


1.03.2019 r. od godz. 9:00 – 29.03.2019 r. do godz. 15:00

przyjmowanie zgłoszeń i wniosków w sekretariacie Szkoły (od 1.03 możliwość wprowadzania zgłoszeń i wniosków przez elektroniczny serwis dla Rodziców),

do 01.04.2019 r.
weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez Kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

8.05.2019 r. godz. 9:00
podanie do publicznej wiadomości wyników rekrutacji (lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych),

9.05-17.05.2019 r. do godz. 15:00
potwierdzanie przez Rodziców woli uczęszczania do Szkoły kandydatów zakwalifikowanych – składanie pisemnych oświadczeń w Szkole w godzinach pracy sekretariatu,

20.05.2019 r. godz. 12:00
ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły oraz liczby wolnych miejsca (od tej daty Rodzice mogą składać wnioski do Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia Dziecka, a następnie odwołania do Dyrektora Szkoły od rozstrzygnięć Komisji Rekrutacyjnej),

21.05-19.06.2019 r.
rekrutacja uzupełniająca – przyjmowanie zgłoszeń i wniosków (21-28.05.2019 r.), ogłoszenie list zakwalifikowanych (12.06.2019 r. godz. 9:00), potwierdzanie woli (13-18.06.2019 r.), ogłoszenie list przyjętych (19.06.2019 r. godz. 9:00).

Podanie o przyjęcie do klasy I SP

dav

dav