Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 35 zaprasza do klas:

pierwszej z obowiązkowym językiem angielskim i z drugim nadobowiązkowym językiem francuskim;

rekrutacja uzupełniająca – przyjmowanie zgłoszeń i wniosków (21-28.05.2019 r.), ogłoszenie list zakwalifikowanych (12.06.2019 r. godz. 9:00), potwierdzanie woli (13-18.06.2019 r.), ogłoszenie list przyjętych (19.06.2019 r. godz. 9:00).

– czwartej z językiem angielskim i z innowacją z języka francuskiego;

siódmej dwujęzycznej z językiem francuskim i z drugim językiem obcym do wyboru (angielskim, niemieckim, hiszpańskim).

Klasy czwarta i siódma dwujęzyczna z językiem francuskim objęte zostaną patronatem Konsulatu Francji i Wydziału Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kandydaci do klas siódmych dwujęzycznych będą rekrutowani bezpośrednio przez Szkołę poprzez wypełnienie i dostarczenie podania do Sekretariatu Szkoły (Komisji Rekrutacyjnej).

Kandydaci do klasy siódmej dwujęzycznej winni przystąpić do sprawdzianu predyspozycji językowych 27 maja 2019 r., godz. 15.00.

Przykładowy sprawdzian predyspozycji językowych dla kandydatów do klasy siódmej dwujęzycznej z językiem francuskim


Terminarz rekrutacji do klasy pierwszej SP:

1.03.2019 r. od godz. 9:00 – 29.03.2019 r. do godz. 15:00
przyjmowanie zgłoszeń i wniosków w sekretariacie Szkoły (od 1.03 możliwość wprowadzania zgłoszeń i wniosków przez elektroniczny serwis dla Rodziców),

do 01.04.2019 r.
weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez Kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

8.05.2019 r. godz. 9:00
podanie do publicznej wiadomości wyników rekrutacji (lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych),

9.05-17.05.2019 r. do godz. 15:00
potwierdzanie przez Rodziców woli uczęszczania do Szkoły kandydatów zakwalifikowanych – składanie pisemnych oświadczeń w Szkole w godzinach pracy sekretariatu,

20.05.2019 r. godz. 12:00
ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły oraz liczby wolnych miejsca (od tej daty Rodzice mogą składać wnioski do Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia Dziecka, a następnie odwołania do Dyrektora Szkoły od rozstrzygnięć Komisji Rekrutacyjnej),

21.05-19.06.2019 r.
rekrutacja uzupełniająca – przyjmowanie zgłoszeń i wniosków (21-28.05.2019 r.), ogłoszenie list zakwalifikowanych (12.06.2019 r. godz. 9:00), potwierdzanie woli (13-18.06.2019 r.), ogłoszenie list przyjętych (19.06.2019 r. godz. 9:00).

Podanie o przyjęcie do klasy I SP


Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 35 znajduje się w spokojnych i pięknych Bronowicach na terenie dzielnicy Kraków-Krowodrza.

Bardzo dobra lokalizacja umożliwia uczniom łatwy dojazd liniami tramwajowymi nr: 4, 8, 14 i 24 oraz autobusami miejskimi i aglomeracyjnymi nr: 120, 139, 172, 173, 208, 210, 230, 238, 248, 258, 268, 278, 439, 501, 572.


label wyr

Jest to szkoła podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi kształcąca od klasy siódmej w językach polskim i francuskim, posiadająca francuski znak jakości nauczania LabelFrancEducation.

Do klasy dwujęzycznej rekrutowani są uczniowie, którzy nie znają języka francuskiego i rozpoczynają naukę od podstaw, realizując programy autorskie opracowane dla wszystkich klas dwujęzycznych w Polsce.

W klasie ósmej wprowadzane jest słownictwo specjalistyczne z co najmniej dwóch przedmiotów spośród matematyki, biologii, geografii, historii i fizyki.

Szkoła posiada przygotowaną kadrę z kwalifikacjami koniecznymi do realizacji nauczania dwujęzycznego.

Ten rodzaj kształcenia pozwala na opanowanie terminologii oraz wykształcenie umiejętności podejmowania dyskusji w danej dziedzinie w dwóch językach.

Nauczanie dwujęzyczne wykracza więc poza klasyczną formę nauki języków obcych. Uczniowie uczą się także aktywnie poprzez zabawę, biorąc udział w wielu imprezach takich jak: Frankofonia, Mardi Gras, Żyj zdrowo i kolorowo, Kolędowanie w językach obcych, Europejski Karnawał Językowy itp.

W klasach dwujęzycznych uczniowie oprócz  języka wiodącego – francuskiego uczą się drugiego języka obcego do wyboru (angielski, hiszpański, niemiecki).


Zajęcia w Szkole odbywają się w systemie jednozmianowym.

Duży nacisk kładzie się na rozwój własny uczniów, miłą atmosferę i bezpieczeństwo.

W ofercie są dodatkowe zajęcia językowe, sportowe, artystyczne oraz przedmiotowe.

Uczniowie wspomagani są zajęciami wyrównawczymi, jak również prowadzone są zajęcia dla uczniów zdolnych.

W Szkole znajdują się: stołówka, sklepik, szatnie z indywidualnymi szafkami, sala gimnastyczna, gabinety pedagoga i pielęgniarki oraz system monitoringu wizyjnego.

Uczniowie klasy pierwszej szkoły podstawowej będą mieli wydzieloną salę na parterze, przestrzeń na świetlicę i stołówkę szkolną z przystosowanymi do wieku sprzętami.

Szkoła współpracuje z Instytutem Francuskim, Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem Pedagogicznym, Akademią Wychowania Fizycznego oraz sekcjami dwujęzycznymi z innych miast.

Szkoła organizuje wycieczki programowe, zielone szkoły, zimowe wyjazdy na narty, zawody sportowe na szczeblu szkolnym, obchody tradycyjnych świąt polskich i innych, różnorodne konkursy, koła zainteresowań.

Dla klasy ósmej planowane są wymiany językowe z krajami francuskojęzycznymi, podczas których uczniowie będą mieli możliwość poznania rodzin, ich stylu życia oraz doskonalenia umiejętności komunikowania się.


Stąd można pobrać podanie o przyjęcie do SP 35


Gdzie nas znajdziesz w sieci?

strona www  /  Facebook