Salonik„Tajemnice młodości”  są wyjątkowym, bardzo pięknym i niezwykle ważnym przedsięwzięciem. Nie prowadziliśmy kwerendy (gdyż jest ona niemożliwa), ale wydaje nam się, iż nie ma chyba drugiej takiej szkoły na mapie Krakowa, a może nawet i całej Małopolski, czy też Polski, w której co roku, od czternastu już lat zbiera się i publikuje artystyczne dzieła uczniów – wiersze i prace plastyczne.

12 czerwca br. o godz. 14.30

w hallu 2. piętra ZSO nr 7

odbędzie się prezentacja tomiku

w cudnej oprawie muzycznej i plastycznej, w czasie wieczorku poetycko-muzycznego w 10 już Saloniku Romantycznym. Utalentowani muzycznie uczniowie ZSO 7, przygotowani przez Panią Katarzynę Jaworską-Wilk występują przed miłymi Gośćmi, Dyrekcją, Nauczycielami, Rodzicami, Uczniami, a Poeci czytają woje wiersze. Oko cieszą grafiki, linoryty i rysunki uczniów, nad którymi pieczę sprawuje zawsze Pani Maja Wolska-Stec. Prace plastyczne stanowią cudowna oprawę graficzną każdego tomiku. Nad całością przedsięwzięcia czuwają Pani Ewa Dybowicz – psycholożka szkolna i Pani Katarzyna Bomba – polonistka.