Informujemy, że zebrania wychowawców z rodzicami uczniów rozpoczną się w poniedziałek 9 września 2019 o godzinie 18.00.